Contactgegevens

Foot Valley Business Club Bennekom

P/a Postbus 442

6710 BK  EDE

 


 

 

KLIK HIER VOOR HET ambitieplan

Bestuur

Jan Veldhuizen (voorzitter)
VOORZITTER@FOOTVALLEY.NL

 

Maarten Blok (penningmeester)

penningmeester@footvalley.nl

Art Achterberg (secretaris)
secretaris@footvalley.nl

Rachel Dibbets(evenementen)
EVENEMENTEN@FOOTVALLEY.NL

Ben Smeenk(PR)
pr@footvalley.nl

 

Tineke van den Dikkenberg (social media)

VOORLOPIGE AGENDA 2018


Bedrijfsbezoek

Dinsdag 6 maart 2018

Locatie: Manege zonder drempels

Lustrum weekend

Vrijdag/Zaterdag 6 en 7 april 2018

Locatie: Hannover

Workshop Patisserie

Dinsdag 15 mei 2018

Locatie: Mekking Bennekom

Midzomeren (+ partner)

Dinsdag 26 juni 2018

Locatie: Hoekelum + muziekband

Ontbijt-lunchbijeenkomst

Dinsdag 18 september 2018

Locatie: Toyota De Maes

Wild-event

Donderdag 11 oktober 2018

Locatie: Buitenzorg & Cinemec

Gezamenlijk Businessevent

november

Locatie: nader te bepalen