Algemene Ledenvergadering

Locatie:
Van Veen Advocaten
Datum:
Woensdag 15 februari 2023
Ontvangst:
12:00 uur
Aanvang:
12:15 uur
Einde:
14:00 uur

Wij nodigen u van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zal worden gehouden op woensdag 15 februari, aanvang 12.15 uur, bij Van Veen Advocaten, Keesomstraat 7 te Ede.

Het jaar 2023 is voor de businessclub een bijzonder jaar. We bestaan 25 jaar en dit laten wij niet zomaar voorbijgaan. 

Graag nemen presenteren wij jullie het programma van 2023 met daarin opgenomen de eerste informatie over de jubileumreis in september 2023.

Tijdens de vergadering zal u een lunch worden aangeboden.
Wij willen u vragen om u aan te melden voor uw aanwezigheid bij de ALV.

De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:
- Opening
- Vaststellen notulen ALV gehouden op 8 maart 2022*
- Vaststellen financieel verslag 2022*
- Decharge bestuur
- Begroting 2023
- Verslag Kascontrole commissie
- Benoeming nieuwe leden kascontrole commissie
- verkiezing nieuwe bestuursleden
- Programma 2023
- Jubileumreis
- Rondvraag / sluiting.

* U kunt het verslag van de ALV van 8 maart 2022 alsmede het financieel verslag over 2022 verkrijgen, door een mail te versturen naar secretaris@footvalley.nl. Deze worden u vervolgens per mail toegezonden.

Wij nodigen jullie van harte uit voor deze ALV.

Het bestuur

 

 

Geïnteresseerd in een lidmaatschap?
 

 

 

Aanmelden